Nyheter

En beretning om blindhet - alle episodene

Hva hadde skjedd dersom det spredte seg en epidemi over hele verden? Ville vi klart å bevare roen, eller ville samfunnet brutt ut i voldelig kaos? I februar 2020 sto vi på scenen og skildret apokalyptiske tilstander. I mars 2020 ble teateret Koronastengt, og skuespillerne forvist til hjemmekontor. Dette er resultatet:

"Dette er en digital oppsetning klippet sammen fra de forskjellige hjemmekontorene til ensemblet, og har sin helt egne kunstneriske estetikk. Bør sjekkes ut - og forskes på!"
Per Christian Selmer-Anderssen, Aftenposten
"Nydramatiseringa Haugesund Teater har gjort av «En beretning om blindhet», er blitt ei beretning om eit teater med klårsyn i ei vanskeleg tid."
Amund Grimstad, Klassekampen

En person blir blind. De kaller han den første blinde.

Se første episode her: EBOB-EPISODE 1


Den snille mannen har kjørt Den første blinde hjem. Men hvor er bilen? Og hvorfor sier vi "Den første blinde"?

Se andre episode her: EBOB-EPISODE 2


Flere blir blinde, og det blir tydelig at sykdommen som medfører blindhet er smittsom.

Se tredje epsiode her: EBOB-EPISODE 3


Pandemien brer om seg. Regjeringen iverksetter en rekke tiltak for å hindre smitte, og de blinde blir transportert til en forlatt bygning. Hvem er her?

Se fjerde episode her: EBOB-EPISODE 4


Se femte episode her: EBOB-EPISODE 5


Se sjette episode her: EBOB-EPISODE 6