Nyheter

Alle episoder av EBOB

Hva hadde skjedd dersom det spredte seg en epidemi over hele verden? Ville vi klart å bevare roen, eller ville samfunnet brutt ut i voldelig kaos?I februar sto vi på scenen og skildret apokalyptiske tilstander. I mars er teateret Koronastengt, og skuespillerne forvist til hjemmekontor. Dette er resultatet:


En person blir blind. De kaller han den første blinde.

Se første episode her: EBOB-EPISODE 1


Episode 2 kommer. Stay tuned, stay safe og vask henda! <3


Episode 3 kommer. Stay tuned, stay safe og vask henda! <3


Episode 4 kommer. Stay tuned, stay safe og vask henda! <3