Nyheter

Hva synes du om kulturlivet i byn?

Kulturlivet her i byn er i forandring, og vi som jobber med kultur prøver hele tiden å forstå dere som publikum.
Vi ønsker å ha et teatertilbud som treffer, som svir og som engasjerer. Men hva engasjerer dere? Hva underholder? Hva svir (litt)?

Vi håper du kan hjelpe oss til å forstå ved å svare på
VÅR SPØRREUNDERSØKELSE

Undersøkelsen pågår kontinuerlig. All personvern er ivaretatt gjennom vår samarbeidspartner Norsk Publikumsutvikling og Monitor.