Nyheter

Informasjon om Covid-19

Vi vil at dere skal føle dere trygge på HAUT scene

Haugesund og Haugalandet er inne i en smittesituasjon som kan virke uoversiktlig. Midt i alt dette ønsker vi å holde våre dører åpne. Vi er et statsfinansiert teater, og vi er her for å gi dere et pusterom. For å sikre at dette pusterommet er trygt, har vi besluttet å kjøre alle forestillingene som planlagt, men med sterkt redusert publikum per forestilling - og med åpne billetter.

Få billetter til hver forestilling

Høstens komedie "Kafka på NAV" skulle etter planen gått for 70 publikummere hver dag. Så lenge smittespredningen i samfunnet er som den er nå, vil vi kun slippe inn 30 publikummere på hver forestilling. Dette gjør vi for å sikre minst en meter avstand mellom hver publikummer, og mellom publikum og skuespillere. På våre mindre arrangement har vi noen flere billetter ute. Grunnen til at vi kan slippe inn noen flere på enkeltarrangement er størrelsen på produksjonen. Dere skal alltid være trygge på at 1 meters-regelen vil bli overholdt på alle våre arrangement.

Hva mener vi med åpne billetter?
Alle billetter kjøpt hos oss kan byttes i billetter til annen forestillingsdag, så langt det er ledige plasser. Dette gjelder kun billetter som må byttes på grunn av luftveissymptomer på forestillingsdagen. Som alle andre oppfordrer vi publikum til å holde seg hjemme på forestillingsdagen dersom en har luftveissymptomer.

Det er veldig viktig for alles trygghet at vi overholder denne regelen. Har du luftveissymptomer på forestillingsdagen blir du hjemme. Får du senere konstatert at luftveissymptomene ikke var smitte av Covid-19 får du nye billetter av oss, så sant vi har ledige plasser. Gjelder dette deg, kan du sende en mail til siv@haugesundteater.no.

Vi setter ut sprit ved inngang og utgang, og oppfordrer alle til å holde en meter avstand også i køsituasjoner.

Velkommen til oss på HAUT scene, vi gleder oss til å se deg!