Nyheter

Vi får ny gave fra Sparebankstiftelsen!

Hautscene Høst2020 Justert

Det er ingen hemmelighet at HAUT scene har behov for noen oppgraderinger.
Vårt mandat og vårt mål er å gi dere kvalitetsteater i et profesjonelt scenerom. Dette greide vi i 2020, og i 2022 skal vi levere enda flere forestillinger på HAUT scene i Smedasundet. Et profesjonelt scenerom gjør også Haugesund mer attraktivt for rekruttering av profesjonelle kunstnere, og gir bedre vilkår for våre fast ansatte - noe som kommer hele regionen til gode.

I fjor fikk vi en halv million fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, og fikk med det på plass nytt inngangsparti og nytt strømanlegg. Nå står lyd- og lysutstyr for tur, og vi fikk innvilget hele 400.000 kr til prosjektet.

Vi gleder oss til å invitere dere inn til HAUT scene i 2022!