Presserom

ÅPEN LESEPRØVE PÅ HAUGESUND FOLKEBIBLIOTEK

ÅPEN LESEPRØVE PÅ HAUGESUND FOLKEBIBLIOTEK

Dato: mandag 02. Desember /Sted: Haugesund Folkebibliotek /Klokkeslett: 11.00 – 16.00

Haugesund Teater inviterer til åpen leseprøve og visuell presentasjon av «En Beretning om Blindhet» på biblioteket i Haugesund den 02. desember. I vårt arbeid med å tydeliggjørende vår rolle som kunstinstitusjon på Haugalandet vil HAUT begynne med åpen leseprøve og kollasjonering ved alle nye prosjekter.

PRESENTASJON AV

En leseprøve innebærer at samtlige kunstnerisk medvirkende i produksjonen er samlet på første prøvedag for å legge frem sin idé til tolkning av det tekstlige forelegget. For dramatikeren betyr dette å få sitt manus gjennomlest av skuespillere. For scenografen betyr det å vise frem modell og arbeidstegninger av scenografi og for regissør å redegjøre for et hvorfor og hvordan alt skal smelte sammen og gi mening for et potensielt publikum.

ÅPENHET og SKATTEPENGER

En åpenhet om hvordan vi arbeider frem prosjekter håper vi selvsagt skaper større interesse for å besøke våre forestillinger. Allikevel håper vi initiativet vil sees i en større sammenheng. Institusjonsteatrene er skattefinansierte fra stat, fylke og kommune og eies av kommunene. Vi mener at dersom en slik gjennomfinanssiert samling av fagkompetanse kan dele av sine arbeidsmetoder uten at det går utover sluttproduktet bør det være en selvfølge at vi gjør det. Haugesund bibliotek er et av byens viktigste fordypningsrom og en perfekt arena for å belyse vårt arbeid med å bringe tekst til scene.

PROGRAM

11.00 - 13.00: Presentasjon av prosjekt med kreativt team

13.00 - 13.30: Pause og pressetid til intervjuer/samtaler med produksjon.

13.30 - 16.00: Manus gjennomgang

Les mer på vårt facebook arrangement:

https://www.facebook.com/events/484719475724914/