Nyheter

Regissør og dramatiker om oppsetningen!

Ida Høy er både regissør og hovedansvarlig for dramatiseringen (hun påpeker at ensemblet også må krediteres) av Aksel Sandemoses roman. Ida er forøvrig husregissør for alle de tre hovedoppsetningene i 2022.


Her deler hun noen tanker om oppsetningen:

Når man leser romanen i 2022 kan man
bli forbløffet av hvor våkne lesere og
anmeldere var for 90 år siden. Ikke bare
ble denne tunge, springende essay-
istiske, tilsynelatende usammen-
hengende, modernistiske romanen lest
og hyllet - den ble både lest og forstått.
Den endte opp som en av Norges
viktigste sosiologiske analyser – som
fortsatt er helt essensiell i nordmenns
selvoppfatning. Har et begrep fra noe
annet norsk litterært verk fått feste seg
i språket og tankesettet vårt som
«janteloven»?
For meg har en av motorene i dette
prosjektet vært å undersøke; hva sier
det originale verket egentlig? Hva var
Janteloven for Sandemose i 1933? Og
hvor står vi nå? Det er ikke opplagt hva
romanen egentlig handler om. Jammen
godt Sandemose gav oss budene slik at
han tilgjengeliggjorde sitt kompliserte
hode. Jante-tankesettet har blitt beskrevet
som et særnordisk fenomen – tett
knyttet sammen med protestantismen.
For egen regning vil jeg også legge til
at romanen nok peker på fattigdom og
klasse, og kanskje noe av det sosial-
istiske tankesettet om at vi alle er like
mye verdt og derfor ikke skal stikke oss
ut, som deler av årsaken til Jante-
samfunnet.
Jeg opplever at janteloven fortsatt lever
i oss, men vi ser vel alle at det nordiske
samfunnet er i ferd med å endre seg. Vi
er så mye rikere enn i 1933. Vi har kan-
skje ikke like sterkt behov for å ha noen
under oss til å tråkke på for å føle oss
litt bedre. Men vi har fortsatt jantelov.
Tror du kanskje at du er noe?
God fornøyelse!

Ida tenker