Nyheter

Støtteforestilling for Ukraina

Selv om vi er små, kan vi bidra med noe.

En flyktning Leger uten grenser

En flyktning krysser sitt spor 26.mars dedikerer vi til krisen i Ukraina, samt alle andre mennesker som har fått deres liv fullstendig endret av krig og konflikt.
Leger Uten Grenser var blant de første som var inne med utstyr og personell i forbindelse med konflikten i Ukraina.

Inntektene fra forestillingen går derfor uavkortet til Leger Uten Grenser og dere utrettelige arbeid for mennesker på flukt og i kriserammede områder. Vi håper på full sal og bankende hjerter.