Om teateret

Teatret og vår visjon

VÅR VISJON

HAUT skal være et berikende, ærlig og modig teater. Vi skal være en tilgjengelig og foretrukken arena for underholdning og opplevelser av høy kvalitet. Gjennom våre særegne og synlige prosjekter skal vi være en attraktiv arbeidsplass for hele scenekunstfeltet. Vi tror at mennesker trenger teatret som et sted for refleksjon og inspirasjon. Vi skal være dette stedet


HOVEDMÅL

  • Å levere forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet
  • Å tiltrekke oss kunstnere i toppsjiktet
  • Å bidra til å skape et godt teatermiljø i regionen
  • Å synliggjøre alle våre kunstnere både nasjonalt og regionalt
  • At alle i regionen vet hvem vi er, hva vi gjør og hvor vi spiller.


Kunstnerisk virksomhet
Haugesund Teater produserer egne forestillinger og viser dem primært i egen region. Vi er åpne for å samarbeide med ikke-institusjonelle miljøer. Haugesund Teater skal være en fast leverandør av produksjoner til Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Nord-Rogaland.

Beliggenhet
Haugesund Teater leier sine lokaler i Smedasundet 98 - HAUT scene. Det pågår en politisk prosess med mål om å skaffe Haugesund Teater et permanent tilholdssted.

Historie
Haugesund Teater ble etablert i 1986 som landets første offentlige støttede prosjektteater. Vi er et regionteater for hele Nord-Rogaland.

Finansiering og eierskap

  • Haugesund Teater er 100 % eid av Haugesund Kommune
  • Haugesund Teater har omlag 20 millioner i årlig budsjett
  • Haugesund Teater er finansiert etter 70/20/10 modellen - hhv. stat, kommune og fylke.

Styret

Haugesund Teaters styre i perioden fra 16.10.17-2020:

Styreleder

Tonje Hardersen (utnevnt av Rogaland Fylkeskommune)


Styremedlem

Per Arne Alstad (utnevnt av Rogaland Fylkeskommune)

Sverre Meling jr.(utnevnt av Rogaland Fylkeskommune)

Silje Hellesen (utnevnt av Haugesund Kommune)

Astrid Furumo(utnevnt av Rogaland Fylkeskommune)

Monika Bjerke (ansattrepresentant)


Vara

Geir F. Lie(utnevnt av Haugesund Kommune)

Kjartan Øvstedal (utnevnt av Rogaland Fylkeskommune)

Carlos Abdo Monclair (utnevnt av Rogaland Fylkeskommune)


Haugesund Teater

Hanne Eidsvåg Andersen, direktør Haugesund Teater

Morten Joachim Henriksen, Teatersjef Haugesund Teater