Om teateret

Teateret og vår visjon

Helhjerta for Haugalandet!

Haugesund Teater er den viktigste leverandøren av scenekunst i Nord-Rogaland. Med et bredt spekter av forestillinger og arrangementer av nasjonal og internasjonal klasse vil vi være tilstede for publikum hele året. Vi underholder og utfordrer publikum mens vi tar pulsen på samtiden. Haugesund Teater er fordypningsrommet der vi stiller spørsmål om hvem vi er og hvorfor. Vi tenker langsiktig på vår rolle i kulturlivet.

Haugesund Teater er helhjerta, autentiske, undrende og troverdige. Vi er HAUT!


HOVEDMÅL

  • Å levere forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet og være en samlende faktor for scenekunstfeltet i regionen.
  • Å synliggjøre alle våre kunstnere både nasjonalt og regionalt.
  • At alle i regionen vet hvem vi er, hva vi gjør og hvor vi spiller.


Kunstnerisk virksomhet
Haugesund teater skal i hovedsak produsere egne forestillinger som er relevante og attraktive for regionens befolkning. Vi er åpne for å samarbeide med ikke-institusjonelle miljøer og vil være en kompetanseutviklende arena i form av workshops og kurs. Haugesund Teater skal være en fast leverandør av produksjoner til DKS skolesekken i Nord-Rogaland.

Samarbeid og lokaler
Haugesund Teater produserer egne forestillinger, og satser på utstrakt samarbeid og samproduksjon med kunstnere, produsenter og institusjoner på det lokale, regionale, nasjonale og internasjonale plan. Vi leier fast kontorer, prøvelokaler og spillelokaler i Festiviteten i Haugesund, men har hele regionen som produksjons- og spilleområde.

Historie
Haugesund Teater ble etablert i 1986 som landets første offentlige støttede prosjektteater. Vi er et regionteater for hele Nord-Rogaland.

Finansiering

Haugesund Teater har en budsjettert omsetning i 2017 på over 21 millioner hvorav budsjetterte billettinntekter utgjør i overkant av 3 millioner kroner og drøye 17 millioner kroner er finansiert med 70% fra Staten, 20% fra Haugesund Kommune og 10% fra Rogaland Fylkeskommune. Teateret er eid av Haugesund Kommune, men styrerepresentasjonen reflekterer tilskuddsgiverenes andel av det offentlige tilskuddet.

Styret

Haugesund Teaters styre i perioden fra 16.10.17-2020:

Styreleder

Tonje Hardersen (utnevnt av Rogaland Fylkeskommune)

Styremedlem

Frank Vikingstad (utnevnt av Rogaland Fylkeskommune)

Asle Skjærstad (utnevnt av Rogaland Fylkeskommune)

Marte Eide Klovning (utnevnt av Rogaland Fylkeskommune)

Roald Bø (utnevnt av Haugesund Kommune)

Vara

Astri Furumo (utnevnt av Rogaland Fylkeskommune)

Inger K. Mæland (utnevnt av Haugesund Kommune)

Turid Staveland Nygaard (utnevnt av Rogaland Fylkeskommune)